Gitar Kursu

Gitar, parmakla veya pena ile çalınan, esasen sekiz şekline benzeyen, yan kısımları oval, sap üzerinde ses perdeleri olan, telli bir çalgı türü. Gitarlar genelde altı tellidir ve farklı çeşitlerdeki ağaç türlerinden yapılabilirler. Gitar neredeyse her türlü müzik türünde kullanılan bir müzik aletidir

Gitar türleri nelerdir?

1- Klasik gitar: Klasik gitar, gitar türlerinin en ilkeli ve sadesi olarak tanımlanabilir. Gitarın gövdesinin ortasında ses deliği denilen yuvarlak bir boşluk bulunur. Gitarın telleri titreştiğinde gövdenin içinde bulunan hava titreşir ve tek çıkış noktası olan bu yuvarlak boşluktan dışarı ses olarak geri çıkar. Klasik gitarda; kalın 3 tel, ipek üzerine sarılmış çelik, ince 3 tel ise naylondur. Genellikle parmak ile çalınır. Klasik gitarda sağ elin görevi daha fazladır. Sağ eli kullanarak gitarda çok farklı ritim ve harmonikler oluşturulabilir. Genelde klasik ve flamenko tarzı müziklerde kullanılır2- Akustik gitar: Görünüş itibariyle klasik gitarı andıran akustik gitarın gövdesi, klasik gitardan biraz daha şişman ve basıktır. Daha dar bir sapa ve çelikten yapılmış tellere sahip olması, akustik gitarın klasik gitarla arasındaki en büyük farktır. Tellerin çelikten olması, akustik gitarın klasik gitardan daha basınçlı gergin bir sapa sahip olmasını ve sesinin klasik gitardan daha sert ve temiz çıkmasını sağlar. Genellikle akustik gitarların en kalın 4 teli sarımlı çelik, diğer 2 teli ise sarımsız çeliktir. Akustik gitarlar genellikle penayla çalınır. Rock, Blues, ve caz müzik türlerinde çok kullanılan bir gitar türüdür.

3- Elektro gitar: Elektro gitar çok basit bir tanımla tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları aynıdır. Ek olarak elektro gitar için birkaç bölüm daha eklenebilir. Bunlar: Tremolo kolu, manyetikler, ses ve bas ayarı, switch… Elektro gitarın bir diğer özelliği ise diğer gitar türlerine göre çok daha hızlı çalınabilmesi.4- Bas gitar: Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Fakat sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede bas gitar için Fa anahtarı kullanılır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır: genelde 4 telli, 12 telli, 6 telli, 7 telli, 5 telli, perdesiz, kafasız.

5- Perdesiz gitar: Ara sesleri verebilmek için yapılmıştır. Normal gitara çok benzese de oldukça farklı bir ses rengine sahiptir. Perdesiz gitarı 1976 yılında Erkan OĞUR, Türk müziği seslerine olan ihtiyacı için üretmiştir. Daha sonraları perdesiz elektrik gitar, 8 telli perdesiz gitar, çift saplı elektrik ve klasik perdesiz/perdeli gibi farklı modelleri üretilmiştir.

6- Lap steel gitar: Hawaii yöresine ait bir gitardır. Gitar 6, 7 ve 9 telli olarak kullanılmaktadır. Gitar çalınırken genellikle kucaktadır. Diğer gitarlardan farklı olarak, fretlere basılarak değil, gitaristin sol eline takdığı bir metal yardımıyla tellere dokunularak çalınır.

7- 7 telli gitar: 7 telli gitar; Klasik gitarda bulunan 6 ana telin (yukarıdan aşağı; mi, la, re, sol, si, mi) haricinde bir kalın veya ince tel daha eklenmesiyle oluşan bir gitar çeşididir.

8- 12 telli gitar: 12 telli gitarlarda genellikle çelik teller kullanılır. Folk, blues ve rock and roll tarzlarında kullanılır.

9- Weissenborn gitar: Weissenborn ya da diğer deyişle H. Weissenborn bir tür lap slide gitardır ve Los Angeles’da 1920’ler ve 1930’larda Hermann Weissenborn tarafından üretilmiştir. Yaklaşık olarak 5000’den daha az sayıda orijinal enstrüman üretilmiştir ve kaç tanesinin halen sağlam kaldığı bilinmemektedir. marka şu anda reprodüksiyon ürünleri için kullanılmaktadır.

KLASİK GİTAR, AKUSTİK GİTAR, ELEKTRO GİTAR VE BAS GİTAR DERSLERİMİZ

 KLASİK GİTAR

Klasik Gitar tüm gitar türlerinin atası olarak tanımlanır. Portede Sol anahtarı kullanılır ve parmakla çalınır.

Yıldız Müzik Akademi de Klasik Gitar eğitimi; Özel ders ya da grup dersi olarak yapılmaktadır.

ÖZEL DERS: 
– Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.
– 7 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.

GRUP DERSLERİ: 
– 5 kişilik gruplar halinde yapılır.
– 7 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.
– Haftada 1 gün 2 ders saati şeklinde yapılır.
– Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.
– Gruplar öğrencilerin seviyelerine ve yaşlarına göre belirlenir.

EĞİTİM PRORAMI: Klasik Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar  çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Barok, Klasik Romantik ve Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Tarrega, Fernando Sor, Albeniz, Bach,Villa Lobos gibi Klasik Gitar için birçok  eser vermiş önemli bestecilerin müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme  konularını kapsar.

Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile her yıl dönem sonunda düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır.

AKUSTİK GİTAR

Akustik gitarda teller tamamen çelikten yapılmıştır ve pena ile çalınır. Enstrümanın klavyesi ve nota yerleri klasik gitarla aynıdır. Portede Sol anahtarı ile çalınır.

Yıldız Müzik Akademi de Akustik Gitar eğitimi; Özel ders ya da grup dersi olarak yapılmaktadır.

ÖZEL DERS: 
– Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.
– 7 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.

GRUP DERSLERİ: 
– 5 kişilik gruplar halinde yapılır.
– 7 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.
– Haftada 1 gün 2 ders saati şeklinde yapılır.
– Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.
– Gruplar öğrencilerin seviyelerine ve yaşlarına göre belirlenir.

EĞİTİM PRORAMI: Akustik Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar çalma tekniklerinin kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop,Caz ve Roc Müzik  besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile her yıl dönem sonunda düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır.

ELEKTRO GİTAR

Elektro Gitar, tellerin titreşimini gövdesinde bulunan manyetikler sayesinde elektrik akımına çeviren ve bir amfi yardımıyla akımı yüksek seviyede sese dönüştürebilen gitar türüdür. Diğer gitarlarla elektro gitarların kısımları aynıdır. Ek olarak elektro gitar için Tremolo kolu, manyetikler, ses ve ton ayarı, switch gibi bölümler eklidir. Portede Sol anahtarı ile çalınır.

Yıldız Müzik Akademi de Elektro Gitar eğitimi; Özel ders ya da grup dersi olarak yapılmaktadır.

ÖZEL DERS: 
– Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.
– 9 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.

GRUP DERSLERİ: 
– 5 kişilik gruplar halinde yapılır.
– 9 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.
– Haftada 1 gün 2 ders saati şeklinde yapılır.
– Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.
– Gruplar öğrencilerin seviyelerine ve yaşlarına göre belirlenir.

EĞİTİM PRORAMI: Elektro Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, sol anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop,Caz ve Roc Müzik  besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile her yıl dönem sonunda düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır.

BAS GİTAR

Çalışma prensibi elektro gitara benzer. Ancak sesi normal gitarlardan 1 oktav kalındır. Portede Fa anahtarı ile çalınır. Değişik çeşitlerde bas gitarlarda bulunmaktadır. Genelde 4 telli, 12 telli, 6 telli, 7 telli, 5 telli, perdesiz ve  kafasız çeşitleri vardır.

Yıldız Müzik Akademi de Bas Gitar eğitimi; Özel ders ya da grup dersi olarak yapılmaktadır.

ÖZEL DERS: 
– Haftada 1 gün 1 ders saati olarak planlanmıştır.
– 9 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.

GRUP DERSLERİ: 
– 5 kişilik gruplar halinde yapılır.
– 9 yaş itibariyle öğrenciler kabul edilir.
– Haftada 1 gün 2 ders saati şeklinde yapılır.
– Grup derslerinde her öğrenciyle bireysel olarak ilgilenilir.
– Gruplar öğrencilerin seviyelerine ve yaşlarına göre belirlenir.

EĞİTİM PRORAMI: Bas Gitar eğitim programı, notaların süre değerleri ile porte ve gitar üzerindeki yerlerinin öğrenilmesi, Fa anahtarı ile  ritmik ve eşlikli okunması, Bas gitar çalma tekniklerinin  kavranması, hareket ve gürlük terimlerinin uygulanması, Çağdaş Dönem özellikleri ile, bu dönemlere ait eserlerin yorumlanması, şarkı formları ve örneklerinin incelenmesi, Pop, Caz ve Rock Müzik besteci ve icracılarının müzik anlayışlarını incelenerek yorumlayabilme, gurup içinde çalabilme konularını kapsar.

Öğrencilerin özgüvenini arttırmak, performanslarını  seyirci önünde sergileyebilmek amacı ile her yıl dönem sonunda düzenlenen konserlerde aktif rol almaları sağlanır.Nasıl Çalınır?

İlk olarak enstrümanını nasıl tutacağınız öğretiliyor Sonrasında ise penayı kullanmayı ve notaları çıkarmayı öğreniyorsunuz. Tek tek notaların yerleri öğrenilerek ilk birkaç derste ritim çıkarmayı deneyebiliyorsunuz. Sonrasında ise bağlantı kurmayı, basit şarkıları çalmayı öğreniyor. Birkaç ay sonra daha iyi çaldığınız fark ediliyor.

Rahat ve kolay bir şekilde gitar çalmak istiyorsanız tutuşunuza dikkat etmelisiniz.

Birkaç ipucu verecek olursak;

  • Bileğinizi enstrümanınızdan olabildiğince uzak tutun. Böylece parmaklarınızı daha rahat kullanacaksınız.
  • Başparmağınızı gitar klavyesine taşırmayın. Tellere sert basamaz, hız alamazsınız.
  • Sağ elinizdeki tırnakları uzatarak daha rahat notalar çıkarabilirsiniz.
  • Parmaklar tellerden minimum yükseklikte tutulmalıdır.
  • Yüzük, saat, bilezik gibi ağırlık yapacak aksesuarlar kullanılmamalıdır./li>
  • Başparmaklarınızın hareket kabiliyetini geliştirmelisiniz.


Ne Kadar Sürede Öğrenilir?

Gitar derslerimize 6 yaş üzerinde çocuklar, gençler ve yetişkinler katılıyor. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar kısa sürede öğreniyorsunuz.

Eğitim süresi içerisinde gitarı alt yapısı ile öğrenme, teknik çalışmalar, ellerin koordineli çalışması ve nota eğitimi ile birlikte solo veya orkestrasyon çalışmalarıyla ünlü gitar bestecilerinin eserlerinin seslendirilmesinin yanı sıra Latin, Türk müziği v.b. farklı tarzlarda eserler de seslendiriliyor.

Ders Ücretleri?

Gitar özel ders ücretlerimiz ve ders paketlerimiz hakkında bilgi almak için bizleri arayabilirsiniz.

Neden Yıldız Müzik Akademi?

duyuru-1 Yıldız Dans Akademi olarak sizlere en iyi eğitimleri sunuyoruz. Gitar kursu da bunlardan biridir. Klimalı ve geniş sınıflarımızda öğrencilerimize deneyimli eğitmenlerden ders alma imkanı sunuyoruz.