Solfej eğitimine neler dahil?

Solfej eğitimine neler dahil?

Solfej bilindiği üzere herhangi bir müzik parçasının notalarını, do, re, mi gibi tek sesli adlarla okuyarak seslendirmeye denir. Solfej eğitiminde ise öğrenciler anahtarları, ses aralıklarını ritimleri, tonalite ve değiştirme işaretlerini, özetle müzik yazımının bütün öğelerini tanımayı ve bunları gerçek seslere dönüştürmeyi öğrenirler. Müzik öğreniminin temelidir diyebiliriz.